kroderen
Rolf Engh, Hans Kristian Torgersen og Arne Hans Torgersen. Bildet er tatt i 1958 i selskapets lokaler i Sørkedalsveien på Majorstua.
Rolf Engh, Hans Kristian Torgersen og Arne Hans Torgersen. Bildet er tatt i 1958 i selskapets lokaler i Sørkedalsveien på Majorstua.

Om oss

Hallmaker Plast AS er blant landets ledende og en av de eneste fleksible bedrifter innen ekstrudering (produksjon av plast) og foredling av polyetylen plastfolie for industri, fiskeindustri, kjøttindustri,  jordbruk, transport og handel.
Vi utvikler, produserer og leverer plastfolie, ark, slanger, sekker, poser, postordreposer og bæreposer, både med og uten trykk og med eller uten blokk/klaff eller på bøyle.
Vi har et vidt spekter av standardprodukter og skreddersydde løsninger, og arbeider tett sammen med våre kunder for å dekke den enkeltes unike behov.
Med våre snart 50 år i bransjen har vi en sterk forankring. Vi har høy kompetanse, stor fleksibilitet og leverer raskt og til avtalt tid.

Bedriften holder til i Krødsherad kommune, ca. 1 times kjøring fra Oslo.

Alle våre produkter er næringsmiddelgodkjent og giftfri.

Hallmaker Plast as er medlem i Grønt Punkt Norge, og er aktiv deltager i næringslivets dugnad for innsamling og gjenvinning av brukt emballasje.

Om Hallmaker Gruppen

I Hallmaker Gruppen har vi vårt eget verdigrunnlag. Dette er felles holdinger vi har til respekt, samhandling, kvalitet, arbeidsmiljø, omdømme og soliditet. Ved å følge disse verdiene forblir Hallmaker Gruppen en god arbeidsplass for sine arbeidstakere og en god partner for deg som kunde. Dette jobber vi med hver dag.

Respekt
I Hallmaker Gruppen har vi grunnleggende gjensidig respekt ovenfor kollegaer, arbeidsoppgaver, kunder og partnere.
Vi gjennomfører det vi avtaler, og holder det vi lover.

Hallmaker Gruppen er en arbeidsplass hvor det tas høyde for at man kan ha forskjellige oppfatninger og meninger så sant de er ikke er ulovlige eller diskriminerende. Alt en sier om noen, skal en kunne si når vedkommende er tilstede.
Vi møter opp i tide til avtale, og sier fra når vi er opptatt.
I Hallmaker Gruppen er vi åpne, ærlige og inkluderende.
Vi lytter ferdig.

Samhandling
Gjennom god kommunikasjon og lojalitet til felles beslutninger, samt tett samhandling på tvers av avdelinger gjør vi hverandre bedre.
I Hallmaker Gruppen skal fellesskapets beste komme foran den enkeltes personlige interesser.
Vi bruker hverandres spisskompetanse og styrker til å levere gode løsninger og produkter.

Kvalitet
I Hallmaker Gruppen leverer vi produkter og tjenester med markedets høyeste kvalitet.
Gjennom god kompetanse i alle ledd, motiverte medarbeidere og god omstillingsevne, er Hallmaker Gruppen et attraktivt firma for medarbeidere, kunder og leverandører.

Kvaliteten sikres gjennom følgende:
Alle ansatte hos Hallmaker Gruppen tar ansvar for salgs- og leveranseprosesser gjennom etablerte rutiner og gode holdninger.
Ansatte har felles ansvar for at kvalitetsavvik tas opp, gis høy prioritet og utbedres.
Formell opplæring og holdnings skapende arbeid gjøres kontinuerlig.
Arbeidsmiljø
I Hallmaker Gruppen er det en grunnleggende forutsetning å skape motiverte medarbeidere og trivsel, gjennom trygge arbeidsvilkår, kompetanseutvikling og muligheter for videre karriere. Våre ansatte har forutsigbare rammer definert i blant annet stillingsinstrukser, personalhåndbok og lederhåndbok.

Omdømme
Høy kvalitet og forretningsmoral i alle ledd sikrer Hallmaker Gruppen et godt omdømme hos kunder, arbeidstagere, samarbeidspartnere og i samfunnet generelt.
Gjennom solid økonomi, stabil stab og motiverte medarbeidere skaper vi fornøyde kunder.
Gjennom å følge våre interne rutiner og være lydhør for tilbakemeldinger fra våre omgivelser, kvalitetssikrer vi vårt omdømme.

Soliditet
Gjennom solid økonomi, stabile og motiverte medarbeidere har vi fornøyde kunder og samarbeidspartnere.
Vår soliditet gir konkurransefortrinn, sikrer vilkår for videre vekst og gir trygge arbeidsplasser.

Hallmaker Gruppen bygger og videreutvikler energiskapende holdninger hos sine ansatte.

Vår historie
Fra salmaker til Hallmaker

1919: Hans Kristian Torgersen starter sadelmakeri i Oslo. Arbeidet består i å lage seletøy og hestesadler.

 

1954: Arne Torgersen overtar virksomheten og danner selskapet Hans Torgersen & Sønn i Oslo. Hovedproduktet er omtrekking av biler innvendig og etterhvert setetrekk.

 

1960: Hallmaker starter produksjon av presenning til VW Pickup.

 

1966: Hallmaker flytter fra Oslo sentrum til Skui i Bærum.

 

1969: Hallmaker flytter til Krøderen i Buskerud der to moderne verksteder er etablert, hvor et er utstyrt med en automatisk høyfrekvent sveisemaskin for PVC-membran.

 

1984: Tredje generasjon tar over selskapet, og fisjonerer i to separate enheter, Hallmaker Gruppen AS og HTS Hans Torgersen & Sønn AS.

 

1987: Hallmaker inngår sin første leiekontrakt. Kunden er SAS.

 

2002: Hallmaker patenterer sitt isolerte plasthallkonsept under varemerket Thermohall®.

 

2005: Hallmaker kjøper opp majoriteten av aksjene i Balkongsystemer AS, en norsk leverandør av rekkverk og innglassingsprodukter.

 

2006: Hallmaker etablerer seg i stålbygg-markedet gjennom oppkjøp av Linto AS.

 

2009: Hallmaker kjøper 50% av Rubb Group og 100% av aksjene i Arqdesign Byggprodukter AB.

 

2010: Hallmaker etablerer seg for første gang i utlandet med datterselskapet Konstpol i Polen, et selskap som leverer stålbygg og stålkonstruksjoner til det polske og skandinaviske markedet.

 

2011: Hallmaker Lokaluthyrning AB etableres i Sverige.

 

2012: Hallmaker Lease Inc. etableres i USA. Første leveranse er utleiebygg for godsterminalen Virginia International Terminals.

 

2013: Hallmaker Rental Oy etableres i Finland. Første kunde er Prysmian Cables & Systems Oy.

 

2014: Hallmaker bygger flyhangaren for Dreamliner-flyene til Norwegian på Gardermoen, den største kontrakten i Hallmakers historie. Et annet prestisjeprosjekt dette året er Shells undervisningssenter på Ormen Langes landanlegg på Aukra.

2015: Hallmaker Ltd. etableres i England.