Plastfolie

Det skal ikke så mye til for å sortere brukt plastfolie i riktig sekkestativ. Ta en titt i restavfallet ditt. Der ser du sikkert med en gang mye plastfolie som heller burde gått til gjenvinning.

Det er enkelt å gjøre noe med det, og her er noen tips!
Hvordan sortere folie:

 • Sørg for å ha nok sekkestativ tilgjengelig
 • Plasser ut transparente, perforerte sekker i strupestativer der varene pakkes ut.
 • Merk sekkestativene med klistremerker som viser tydelig hvilken fraksjon som skal i sekken
 • Bruk sekkestativ med hjul, disse er enkle å flytte dit behovet til enhver tid er.
 • Sekkestativene kan merkes med "plastfolie", "farget plastfolie" eller "klar plastfolie."
 • Komprimer plastemballasjen. Større bedrifter vil ofte ha en komprimator eller presscontainer (samme som for bølgepapp), dette vurderes i samråd med innsamleren.

Sørg for at innsamler kommer og henter plastemballasjen og sender den videre til gjenvinning

Hardplast

Hard plastemballasje utgjør i mange tilfeller mye volum, og lav vekt. Tomme kanner, flasker og dunker tar stor plass før emballasjen komprimeres eller kvernes. Det kan derfor utgjøre en betydelig besparelse å få sortert denne plasten ut av restavfallet. Besparelsen vil i det minste være færre tømminger av restavfallet da stort volum og lite vekt blir borte.
Hvordan kildesortere hard plastemballasje?

 • Titt i restavfallet. Er det mye plastflasker, -kanner og –brett? Dette kildesorteres for seg.
 • Plassér sekkestativer eller større beholdere der emballasjen tømmes
 • Merk stativer/beholdere for Hardplast med klistremerker, fås evt fra GPN
 • Plastsekkene skal være klare og tette (ikke perforerte)
 • Pass på at emballasjen er tom og tørr før den legges i plastsekken
 • Finn ut hvor ofte det er nødvendig med henting, og hvordan det er enklest å lagre fraksjonen.
 • Flasker, kanner og brett skal ikke blandes sammen med andre plastfraksjoner.
 • Emballasje som er merket med "ekstremt brannfarlig", ”oksiderende”, "meget giftig", "giftig" og "eksplosiv" skal ikke samles inn sammen med Grønt Punkt Norges fraksjoner.

For bensinstasjoner

 • Spylervæskekanner bør sorteres separat, og stativet/buret som brukes må ha oppsamlingsmulighet for evt. rester.
 • Emballasje som har inneholdt olje, frostvæske og lignende skal sorteres separat, og stativet som brukes må ha oppsamlingsmulighet for evt. rester.

PP-sekker

 • Sorter ut PP-sekker for seg
 • Sørg for at de er tomme for jord, sand og annen forurensning
 • Inner- og yttersekk trenger ikke å skilles
 • Hvis mulig, press PP-sekkene i baller så de tar mindre plass.

EPS

 • Finn ut hvor store mengder EPS dere har i restavfallet deres
 • Hvis bedriften har moderate mengder med EPS, kan man for eksempel bruke 400-800 liters sekker til oppsamling
 • På grunn av sitt store volum og lave vekt er det en stor fordel å sortere ut EPS og dermed redusere antall tømminger av restavfallet gjennom året. Hver m3 som sorteres gir et unødvendig m3 mindre restavfall.
 • Sekker med EPS kan ofte hentes sammen med andre beholdere hvis det er ordningen deres, dette avtales direkte med Innsamleren/renovatøren deres.

Bransjer med stort volum EPS emballasje:

 • Fiskeforedling
 • Elektro
 • Møbel
 • Transport
 • Dagligvare med ferskvaredisk

Laminater og PP folie

Bransjen dere tilhører kan fortelle noe om sannsynligheten for at deres plastemballasje består av store mengder laminater. Spesielt gjelder dette matprodusenter, slakterier og meierier. Mattilsynet stiller her krav til emballasjen som skal brukes rundt sluttproduktene, og da er laminater det dominerende materialet.

Se på restavfallet deres og se om det består av mye laminater.

Gjør det det, ta kontakt med innsamleren/renovatøren for å finne en god løsning for kildesortering.

Energi

Hvis deres sortering ikke er god nok i henhold til GPNs krav til kildesortering, vil innsamleren/renovatøren være fritatt sin plikt om gratis mottak. Dette vil i så fall medføre en avgift pr tonn for levert volum. Dette skal i neste innstans medføre en dialog mellom dere og innsamler/renovatør for å gjøre de endringer som er nødvendig for å redusere deres mengde energi til fordel for økt kildesortering av annen plastemballasje.

Gårdbruk

GPN har laget en brosjyre som heter ”La plastemballasjen komme til nytte” hvor vi beskriver de fire hovedfraksjonene som inngår i Landbruksplast. Brosjyren forteller hva som er med i den enkelte fraksjon, hva som ikke er med, hvordan du sikrer at fraksjonen har riktig kvalitet før levering. I tillegg sier den noe om hva som skjer med plasten etter at den er levert.
Brosjyren sender vi ut årlig gjennom våre innsamlere, og denne kan bestilles i større opplag direkte fra Grønt Punkt.