Hallmaker Plast arbeider systematisk for å redusere egen miljøbelastning, påvirke ansatte og våre leverandører i tilsvarende retning, samt legge til rette for miljøbevisste kunder.

Hallmaker Plast har gode innarbeidede rutiner i egen produksjon for å forhindre miljøforurensing og redusere miljøbelastning. Miljø er en sentral del av vårt samfunnsansvar.

Hallmaker Plast har som mål å jobbe aktiv med våre kunder for å bidra med løsninger og produkter som redusere deres miljøbelastning. Dette innebærer at det legges vekt på miljømessige konsekvenser gjennom produktets levetid. Sammen med våre kunder skal vi utvikle produkter og løsninger som bruker minst mulig ressurser, bidra til mindre forurensning, mindre avfall og økt gjenvinning/resirkulering.